Kontakter

Telefonnumre og mailadresser.

Kontoret : 87871340

Fællesrummet  : 30571535

Leder Birthe Nielsen

Mobiltelefon Birthe : 30304424

Lederens mailadresse : bini@viborg.dk

Områdeleder Kjeld Kristensen

Områdeleders mailadresse : kjk@viborg.dk